Servis ADR

Nabízíme našim zákazníkům odbornou pomoc a poradenství v oblasti přepravy nebezpečných látek (ADR), skladování nebezpečných látek a prodeje pohonných hmot.

U veškerých cisternových vozidel provozovaných v režimu ADR provádíme těsnostní meziperiodické zkoušky (3 letá lhůta) a tlakové zkoušky s vystavením certifikátu (6 letý interval).
Firma je oprávněna provádět tyto „kontroly“ na základě certifikace TÜV SÜD Czech. K provádění těchto činností máme veškerá oprávnění (kulaté razítko) a provozovna je deklarována jako zkušební místo.

Při výstavbě či rekonstrukci čerpací stanice nabízíme své služby v rozsahu od zhotovení projektové dokumentace, přes dodávku kompletní technologie až po samotnou výstavbu čerpací stanice.
U stávajících čerpacích stanic provádíme pravidelné revize, tlakové zkoušky nádrží (každých 5 let), odkalování a čištění nádrží.

U nás získáte rychlý a odborný servis na celém území České republiky.