Projekce

Naše firma zajišťuje veškeré stupně projektové činnosti od prvního návrhu (studie) po vydání stavebního povolení a následně prováděcí dokumentace stavby.

Uvedenou činnost provádíme pro pozemní stavby od rodinných a bytových domů až po průmyslové stavby, pro místní a vnitro areálové komunikace, zpevněné plochy, terénní úpravy atd.

Zajišťujeme jednotlivé potřebné (požadované) posudky

  • energetické průkazy budov
  • požární zprávy
  • statické posudky
  • radonové průzkumy
  • akustické studie
  • mykologické průzkumy
  • stavebně historické průzkumy
  • geologické průzkumy
  • rozpočty staveb

 

Nabízíme poradenskou činnost ve stavebnictví např. při koupi pozemku či nemovitosti, nebo při stavbě bez hlavního dodavatele stavby.

Zajišťujeme dozory staveb.

Zpracováváme počítačové fotorealistické návrhy interiérů.